423.094 na zastávce Olešná u Rakovníka
Foto: E.Staňková, 24.6.006