1215 kilowatt klasiky ČKD opět zabouřilo Hlavním nádražím
Foto: E.Staňková, 25.6.2006