423.041 + 423.0145 na vjezdu do Krupť
Foto: A.KŠldy, 24.6.2006