423.094 na točně; vpravo přihlíží připravená 423.0145. Zatopená v pozadí 423.009 a studená vlevo vzadu 423.001.
Foto: A.Káldy, 24.6.2006