423.009 na čele vlaku vjíždějícího do zastávky Chrášťany. Vzadu 423.094
Foto: A.Káldy, 24.6.2006