Vystavení nezatopení "malí bejčci" - 422.038, 422.025 (arcivévoda Karel) a 422.002
Foto: A.Káldy, 24.6.2006