Na vjezdu do ×st.Jind°ich¨v Hradec
Foto: E.Sta˛kovß, 23.9.2006