Mezitím vodácká souprava pilně jezdí mezi zastávkami Jindřiš a Ratmírov.
T47.005 + 2x zavřený vůz + 2x vysokostěnný vůz + 2x plošinový vůz + T48.001
Foto: E.Staňková, 23.9.2006