Oslavy 100 let trati Jindřichův Hradec - Obrataň byly spojeny se železničními dny. Akcí Českých drah byly jízdy 556.506 z Veselí nad Lužnicí do Jindřichova Hradce a zpět. Zde se "štokr" se bíží k přejezdu u železniční stanice Doňov
Foto: A.Káldy, 23.9.2006