Jindřiš. Vodáci zaplňují soupravu, která je vyveze k dalšímu splutí Hamerského potoka.
Foto: A.Káldy, 23.9.2006