Po poměrně složitém posunu byla dána dohromady souprava pro jízdu do Obrataně.
Foto: A.Káldy, 24.9.2006