V Obratani je připraveno příjemné překvapení: avizované historické vozy jsou přistaveny na koleji s normálním rozchodem a připraveny ke stažení na podvalníky. Podvalníková jáma v Obratani je tedy funkční!
Foto: A.Káldy, 24.9.2006