zahlavi.gif (18294 bytes)

21. září 1998 jsem se vracel nočním rychlíkem Hornád do Prahy. Čekal jsem na odjezd vlaku v železniční stanici Košice. Když jsem ucítil typický zápach (nebo vůni - to záleží na úhlu pohledu) kouře z hnědého uhlí a oleje - vyšel jsem na obhlídku a uviděl jsem přízrak.

Ano, jak jinak chcete nazvat zatopenou a vyparáděnou parní lokomotivu 486.007 - no zkrátka Zeleného Antona.

Železniční dostaveníčko
486a.jpg (42014 bytes) Lokomotivy řady 486.0 byly vyráběny v létech1935 - 1937 ve fabrice Škoda Plzeň (7 kusů), a dvě poslední v ČKD.

Maximální rychlost 110km/hod, hmotnost ve službě102,3 tuny, uspořádání válců trojčité, uspořádání náprav 2D1.
Hlavním působištěm lokomotiv této řady byla Košicko-bohumínská dráha.

486b.jpg (37539 bytes) Neměl jsem poruce žádný lepší přístroj, než malý mjuk Olympus s bleskem - takže se konali tradiční černoši v tunelu. Ta lokomotiva je opravdu veliká ....
vacuum.jpg (37794 bytes) Ta souprava byla vskutku kuriózní - na čele šestikolák E669.x - nyní 18x (promiňte to x - ale nezdokumentoval jsem, který šestikolák to byl), za ním 486.007, následuje dvouosý vsokostěnný nákladní vůz, za ním pěkně zrestaurovaný kotlový vůz "Vacuum oil" a dále starší osobní vůz (no - bylo opravdu ve spěchu - můj rychlík odjížděl z jiného nástupiště...)

Literatura:
neoabull1.gif (954 bytes)Ing. Jindřich Bek, Ing. Karel Kvarda - Atlas lokomotiv I.  Vydal: NADAS 1970