Orlík, 10.4.1999
Home Orlík, 10.4.1999 23.6.2001 - výhybna Pečice Orlík 27.4.2013 Mapa O vlečce na Orlík Zapomenutá vlečka Periskop Kontakty

pic00001.jpg (60500 bytes) Výkladiště Přehrada.
Výtažná kolej za zhlavím končí v hliněném svahu. Na obrázku je dobře patrná brázda po delším pražci, nesoucím přestavník, ačkoliv koleje byly vytrhány před 2 lety ... Délka výtažné koleje byla určená délkou "němky"; řady 555.0,   která tuto trať obsluhovala.
pic00002.jpg (57416 bytes) Výkladiště Přehrada.
Pohled obráceným směrem, do kolejiště. Jasně je vidět kolejové lože pro 3 staniční koleje. V popředí zbytky hnijícího pražce.
pic00003.jpg (50637 bytes) Výkladiště Přehrada.
Pohled od tochovického zhlaví. Chatařům zbyly na palivo hromady vytrhaných pražců, v pravém dolním rohu patrný zámek výměny.
pic00004.jpg (62042 bytes) Po opuštění výkladiště Přehrada nacházíme kilometrovník 15,3.
orlik3.jpg (52723 bytes) Dále vede trať zářezem vylámaným do skály.
PIC00005.jpg (30165 bytes) Překladiště Lavičky - orlické zhlaví.
Bývalé překladiště používala posléze armáda až do let nedávných. Existence armádního skladu byla důvodem pro provozuschopný stav dráhy mezi Tochovicemi a překladištěm Lavičky.
Dnes je překladiště (skladiště) armádou opuštěné a využívá jej Sibex s.r.o.
PIC00006.jpg (37391 bytes) Překladiště Lavičky - tochovické zhlaví.
Dole, u pravého sloupu brány si můžete všimnout kilometrovník. Údaj 13,4 km na snímku patrný není.
PIC00007.jpg (40635 bytes) Za překladištěm Lavičky, směrem na Tochovice, otevírají se nejkrásnější výhledy na celé dráze. Škoda, tento pohled ze stanoviště topiče na 555.0 (nebo alespoň jiné páry) si už dopřát nemůžeme.
PIC00008.jpg (45977 bytes) Patka světelného vjezdového návěstidla překladiště Lavičky směrem od Tochovic.. Vedle patky na obrázku vlevo šachta elektrického vedení k návěstidlu.
Při snášení kolejového svršku byl zřejmě zájem o vše kovové. Návěstidla na obou zhlavích byla "upicnuta" autogenem.
orlik8.jpg (43865 bytes) Překrásné výhledy z trati poblíž Bohostic.
orlik1.jpg (30958 bytes) Z okolí Bohostic je také tento snímek propustku v cca 5 m vysokém   náspu přehrazujícím údolí.
orlik11.jpg (46314 bytes) Viadukt u obce Kamenná
orlik4.jpg (44135 bytes) Zářez "pod" obcí Pečice
PIC00009.jpg (66384 bytes) Tak, tento viadukt nedaleko Chraštic znají řidiči na trase Praha - Písek velmi dobře.
Mě však došlo teprve po asi 10 letech, která dráha po něm jezdila.
PIC00010.jpg (69185 bytes) Odbočka vlečky na milínském zhlaví stanice Tochovice. Násep je přehrazen závorou a opatřen obligátní tabulkou o zákazu vstupu. Budovatelské úsilí strůjců přehrady dokládá rezavějící zbytek rudé hvězdy, opřený o závoru.
orlik6.jpg (12956 bytes) Vjezdové návěstidlo stanice Tochovice ve směru od Milína.
PIC00011.jpg (64790 bytes) Půvabné nádraží Tochovice. Jeho význam poklesl po dostavbě přehrady. Poté, co sem přestaly dojíždět armádní vlečkové vlaky tažené "rosničkou", zůstalo zde pouze křižování vlaků.
Výtopna, kde byly zbrojeny dvě 555.0 byla po dokončení přehrady proměněná na mostárnu a nyní je zcela opuštěná a pro objektiv dost nezajímavá.
orlik10.jpg (54155 bytes) Křižování rychlíků v Tochovicích v 17.12.
Motorový rychlík do Protivína, rychlík vedený Bardotkou z Budějovic do Mostu.
Stanice, jako mnoho jiných slouží k odstavení neprovozuschopných vraků nákladních vagónů, vpravo zbytky předávacích kolejí vlečky.
 

Home ] [ Orlík, 10.4.1999 ] 23.6.2001 - výhybna Pečice ] Orlík 27.4.2013 ] Mapa ] O vlečce na Orlík ] Zapomenutá vlečka ] Periskop ] Kontakty ]