23.6.2001 - výhybna Pečice
Home Orlík, 10.4.1999 23.6.2001 - výhybna Pečice Orlík 27.4.2013 Mapa O vlečce na Orlík Zapomenutá vlečka Periskop Kontakty

23.6.2001 - pachatel se vrací na místo činu. Stále mi vrtá hlavou umístění "výhybny Pečice". Díky e-mailu jednoho z Vás jsem nasměrován k obci Zbenice. A doopravdy: nedá moc práce stopy po výhybně najít, mnoho z ní však nezbylo...
Ještě odkrokuji délku bývalé výhybny: vychází přibližně na 250 - 300 m.

PIC00001.jpg (188785 bytes) Severně od obce Zbenice se rozkládá rybník a za ním se táhne v polích pás křoví.  Pohled na bývalé východní zhlaví (blíže obci Pečice).
PIC00002.jpg (192720 bytes) Křoví ukrývá pláň bývalé výhybny Pečice.  Pohled na bývalé západní zhlaví.
PIC00003.jpg (183827 bytes) Nezbývají než zbytky spodní stavby a štěrkového lože. Pohled na zbytky bývalé výhybny od západního zhlaví.
PIC00004.jpg (167179 bytes) Pás křovin označuje trasování trati, záplaty v asfaltu bývalý železniční přejezd silnice od Zbenic na křižovatku se státní I/4 Praha-Písek

Home ] Orlík, 10.4.1999 ] [ 23.6.2001 - výhybna Pečice ] Orlík 27.4.2013 ] Mapa ] O vlečce na Orlík ] Zapomenutá vlečka ] Periskop ] Kontakty ]