O vlečce na Orlík
Home Orlík, 10.4.1999 23.6.2001 - výhybna Pečice Orlík 27.4.2013 Mapa O vlečce na Orlík Zapomenutá vlečka Periskop Kontakty

Autor: Daniel Pavlíček
Foto: L. Schmoll
časopis Železnice č.5 /1977

Počátkem jara 1997 byla snesena pozoruhodná, šestnáct kilometrů dlouhá vlečka ze stanice Tochovice k vodnímu dílu Orlík. Likvidační práce skončily v květnu vytrháním dvou původně předávacích kolejí přímo ve stanici Tochovice.

o1.jpg (39779 bytes) Tochovické zhlaví překladiště Lavičky. Sklonovník a torzo světelného vjezdového návěstidla. (Klikněte na obrázek pro zvětšení)

    Stavba 91 metrů vysoké a 361 metrů dlouhé přehradní hráze Orlické přehrady byla zahájena 1.října 1954. Pro snadnější přísun velkého množství materiálu k její výstavbě byla vyprojektovánaa na přelomu let 1956 a 1957 také postavena železniční vlečka, navazující na síť tehdejších ČSD ve stanici Milín. [1].
    Na vlečce byly tři dopravny, a to v km 7,950 až 8,535 dvojkolejná výhybna Pečice, pak v km 13,584 - 14,437 překladiště Lavičky s deseti kolejemi a na konci trati, v km 15,336 až 15,954, tříkolejné výkladiště Přehrada. Od tohoto výkladiště byl materiál ke staveništi dopravován pravděpodobně lanovkou, aspoň soudě podle dochovaných základů pro stožáry, které lze vysledovat až k areálu rekreačního střediska Ministerstva vnitra [2] přímo nad hrází.

o2.jpg (52963 bytes) Viadukt přes silnici Praha - Písek - ještě s kolejovým svrškem.

    Obsluhu vlečky prováděly dvě lokomotivy 555.0 depa Zdice.
    Když byla přehrada v roce 1964 dokončena, začala vlečka pomalu pustnout. Zcela se přestal používat úsek Lavičky - Přehrada a druhá kolej ve výhybně Pečice [3], ale až do devadesátých let do překladiště Lavičky zajížděly vlečkové vlaky pro zdejší armádní skladiště, kde také měli lokomotivu T 334.0.
    V roce 1995, kdy autor celou trať naposledy procházel, byl úsek Lavičky - Přehrada pokrytý souvislým lesním porostem, místy stěží průchodným, přičemž výška stromů se pohybovala okolo pěti metrů. U překladiště Lavičky byla torza světelných vjezdových návěstidel, návěstidla u výhybny Pešice a výkladiště Přehrada byla již dávno odstrněna. Vjezd do stanice Tochovice krylo mechanické vjezdové návěstidlo s nepohyblivou předvěstí. Jinak byl celkový stav vlečky dobrý, jen místy byly vyhnilé pražce a začal se objevovat náletový porost.

o3.jpg (43727 bytes) Vjezdové návěstidlo před nádražím Tochovice.

    V nejhorším stavu byl svršek vlečky kolem km 12.0, kde došlo k silnému podmáčení a těleso vlečky bylo tak zarostlé, že se po něm prakticky nedalo projít.
    Záběry z dnes již snesené vlečky můžeme vidět ve filmu Zbraně pro Prahu. Byly tady natáčeny scény s obrněným vlakem včetně srážky vlaků.

Poznámky k článku (dovolil jsem si je doplnit v zájmu aktualizované informace. A.K.):

[1]    Jedná se zřejmě o překlep. Vlečka ve skutečnosti zaúsťovala do stanice Tochovice - zkrátka o 1 stanici dále

[2]    Rekreační středisko už Ministerstvu vnitra nepatří - bylo úspěšně zprivatizováno.

[3]    Pozůstatky výhybny u obce Pešice se nám při naší návštěvě 10.4.1999 nepodařilo rozkrýt. Nacházela se snad výhybna v hlubokém zářezu pod obcí Pešice? Ten záběr přineseme příště.

 

Home ] Orlík, 10.4.1999 ] 23.6.2001 - výhybna Pečice ] Orlík 27.4.2013 ] Mapa ] [ O vlečce na Orlík ] Zapomenutá vlečka ] Periskop ] Kontakty ]