Zapomenutá vlečka
Home Orlík, 10.4.1999 23.6.2001 - výhybna Pečice Orlík 27.4.2013 Mapa O vlečce na Orlík Zapomenutá vlečka Periskop Kontakty

Autoři: Jan Pták, Milan Šrámek
Foto: Milan Šrámek
časopis Železnice, č.2/1994

    Před třiceti lety, v roce 1964 byla na řece Vltavě dokončena výstavba vodního díla Orlík. Z mnoha hledisek se jedná o největší stavbu svého druhu v naší zemi. Betonová hráz je vysoká 91 m, dlouhá 361 m a zadržuje vody až do vzdálenosti 64 km. V letech 1961 až 1962 byly v elektrárně Orlické přehrady postupně uvedeny do provozu čtyři Kaplanovy turbíny o celkovém instalovaném výkonu 4x94,5 MW.
    Výstavba vodního díla byla zahájena 1. října 1954. Hlavní stavební práce byly situovány v těžce dostupných místech, značně vzdálených od existujících dopravních sítí. Zprvu byl materiál dopravován po železnici do stanice Milín. Zde bylo vybudováno překladiště o dvou kolejích a materiál se dále dopravoval automobily. Ve druhé polovině roku 1956 byly zahájeny práce na stavbě železniční vlečky dlouhé 16 km, do těsné blízkosti přehradní hráze.

o4.jpg (57284 bytes) Ještě koncem osmdesátých let byl úsek Tochovice - překladiště Lavičky několikrát měsíčně projížděn vlečkovými vlaky. Vojenská T334.0840 po příjezdu do Tochovic v červenci 1988. (Klikněte na obrázek pro zvětšení.)

    Vlečka je vedena ze stanice Tochovice východním směrem k řece Vltavě. V Tochovicích bylo nutné rozšířit kolejiště stanice - pro přechod vozů z ČSD na vlečku byly určeny 4 koleje o délce 500m. Krom toho byla v Tochovicích postavena malá výtopna. Na trati jsou nejmenší poloměry oblouků 250m (v dopravnách 180m) a njvětší sklony 19 promile. Stavebně nejnáročnější byly výlomy pro hluboký zářez u obce Kamenná, protože se zde narazilo na staré poddolované území, o kterém neexistovali žádné záznamy.
    Na vlečce jsou tyto nejdůležitější body: km 0,000 staniční budova, mezi km 7,950 a 8,535 výhybna Pečice (2 koleje, 2 výhybky), mezi km 13,584 a 14174 překladiště Lavičky (4 dopravní a 6 manipulačních kolejí, 13 výhybek, kolejová váha o nosnosti 60t, portálové jeřáby o nosnosti 100t a 40t), mezi km 15,336 a 15,954 výkladiště Přehrada (3 koleje, 8 výhybek) a konec vlečky v km 16,008.
    Na vlečce byl zahájen provoz 1. července 1958. Obsluhu prováděly dvě parní lokomotivy 555.0. V letech 1958 až 1962 bylo přepraveno celkem 4857 vlaků o celkové hmotnosti 2 150 000 tun. Největšího výkonu bylo dosaženo v letech 1958 a 1960 (2000 vlaků ročně). Hlavními přepravovanými materiály byly štěrkopísky (1,2 mil. kubických m) a cement (200 tis.t).
    Po ukončení výstavby přehrady vlečka pozbyla na významu. Od roku 1967 do roku 1990 využívala armáda překladiště Lavičky pro sklad nádrží. Byly zde natáčeny záběry obrněného vlaku pro film Zbraně pro Prahu. V současnosti je traťový svršek vlečky v dobrém stavu, na řadě míst však nelze přehlédnout postupné zarůstání tratě. Na posledním úseku vlečky z překladiště Lavičky na výkladiště Přehrada provoz ustal s ukončením výstavby přehrady a svršek je již pokryt souvislým lesním porostem.
    Kromě vlečky Orlík se materiál na stavbu vodního díla dopravoval i do dalších železničních stanic -  do Čimelic, Písku, Záhoří, Červené nad Vltavou, Vlastce a Týna nad Vltavou. Železnice přepravila  pro vodní dílo Orlík bezmála 2,5 miliónů tun stavebních materiálů. Výstavba celého vodního díla přišla ve své době na necelou miliardu korun, přičemž náklady na výstavbu vlečky představaly méně než 50 miliónů korun.

Home ] Orlík, 10.4.1999 ] 23.6.2001 - výhybna Pečice ] Orlík 27.4.2013 ] Mapa ] O vlečce na Orlík ] [ Zapomenutá vlečka ] Periskop ] Kontakty ]